Yoga-Surya, gevestigd aan Willem Marisrade 2A, 2908 CG  Capelle aan den IJssel, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

Yoga-Surya

https://www.yoga-surya.com

IJsdans 32
2907 AZ  Capelle aan den IJssel
010 4518823
Ria Bom-Lockhorst is de Functionaris Gegevensbescherming van Yoga-Surya.
Zij is te bereiken via het contactformulier.

Persoonsgegevens die wij verwerken:

Yoga-Surya verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens bij zwangeren:
 • Uitgerekende datum
 • Naam verloskundige
 • Naam gynaecoloog indien van toepassing
 • Tevens informatie die je actief verstrekt bijvoorbeeld door opmerkingen bij het inschrijfformulier in te vullen, meedeelt in correspondentie en/of telefonisch.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Yoga-Surya verwerkt in uitzonderlijke gevallen, de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

 • bewegingsbeperkingen.

Yoga-Surya verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen

 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Facturering
 • Bewegingsbeperkingen worden indien nodig doorgegeven aan de yogadocent of behandelaar. Bijvoorbeeld bij (privé)lessen yoga, massages, Reiki of ademtherapie, waar persoonlijke begeleiding is gewenst of ter voorkoming van (het verergeren) van blessures.
 • Yoga-Surya verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Yoga-Surya neemt geen, op basis van geautomatiseerde verwerkingen, besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Yoga-Surya) tussen zit.

Yoga-Surya gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen

 1. WordPress voor website:
  Wanneer je aanmeldt voor de nieuwsbrief, zal naam en emailadres worden bewaard.
 2. Google Analytics:
  voor het bijhouden van het websiteverkeer. Persoonlijke gegevens of IP adres worden niet vastgelegd.
 3. Mailchimp:  Voor het versturen van nieuwsbrieven. Uitsluitend het mailadres is verplicht. Mocht je andere gegevens invullen (voornaam, achternaam) dan zullen ook die worden bewaard.


Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Yoga-Surya bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Bepaalde gegevens moeten wel langer bewaard worden, omdat wij ons moeten houden aan wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale bewaarplicht.

Delen van persoonsgegevens met derden

Yoga-Surya verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In het kader van onze dienstverlening kunnen persoonsgegevens worden verstrekt aan derden, zoals onze docenten, behandelaar(s), boekhouder, mailprogramma of andere derden die worden ingeschakeld. Deze derden mogen je persoonsgegevens ook slechts verwerken voor de voornoemde doeleinden. Je persoonsgegevens zouden ook verstrekt kunnen worden in het kader van een wettelijke verplichting of rechterlijk bevel.

Doorgifte van jouw gegevens buiten de EER

De EER is de Europese Economische Ruimte, bestaande uit de landen van de Europese Unie, Liechtenstein, Noorwegen en IJsland. Je emailadres wordt buiten de EER verwerkt door Mailchimp die gevestigd is in U.S. Daarvoor zijn concrete waarborgen op grond van de wet getroffen. Zie daarvoor de privacybeleid en algemene voorwaarden van Mailchimp.

Daarnaast kunnen jouw gegevens door derden buiten de EU worden opgeslagen wanneer gebruik wordt gemaakt van Google Analytics, LinkedIn of Facebook in het contact met jou. Deze partijen zijn “EU-VS Privacy Shield” gecertificeerd, zodat zij zich zullen houden aan de Europese privacyregelgeving.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Yoga-Surya gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Zoals Google Analytics (anoniem via statistieken). De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Yoga-Surya en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@yoga-surya.com. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen twee weken, op jouw verzoek .

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Yoga-Surya neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

 • Onze website www.yoga-surya.com wordt beveiligd door een extern en gespecialiseerd bureau: Sowmedia Rotterdam
 • De laptop is beveiligd met een wachtwoord
 • De laptop is beveiligd met een geavanceerd anti-virusprogramma

Klachten

Als je een klacht hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens dan kan je met Yoga-Surya contact opnemen. Ook heb je het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen privacyverklaring

Deze privacyverklaring kan door ons worden aangepast. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Wij raden je daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat je op de hoogte blijft van wijzigingen.